Rekisteriseloste

TIETOSUOJA (25.05.2018)

Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan hyväksyntää. Kaupanmaksun yhteydessä emme tallenna tietoja, jotka voivat olla vahingollisia asiakkaalle. Henkilötietojen käsittelyssä kunnioitamme niitä säädöksiä, joita EU ja Suomen laki edellyttää.

1. Rekisterinpitäjä

Talous-Markka Oy:n Y-tunnus: 0572619-3. Osoite: Mikkolantie 32, 28130 Pori, Sähköposti: talousmarkka@gmail.com, puh. 040 563 2905 arkisin klo 10-16.


2. Rekisterin nimi

Talous-Markka Oy:n asiakasrekisteri.


3. Käsiteltävät tiedot

3.1 Nimi- ja yhteystietojen (etu- ja sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) lisäksi keräämme yrityksiltä ja yhteisöiltä seuraavia tietoja: toimitus- ja laskutusosoite, y-tunnus, kotisivujen osoite ja mahdollinen luottopäätöstieto.

3.2 Asiakkaan tunnistetiedot- asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö/yritys).

3.3 Asiakkaan suostumus vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse.

3.4 Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten esim. myyntiin ja huoltoon liittyvät tuoteinformaatiot, asiakaspalautteet, tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

3.5 Asiakkuuteen tai henkilöön liittyvät profiilit ja muut luokitukset kuten esim. evästeiden kautta kerättävät tiedot.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin. Rekisterin nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai kolmannelle osapuolelle asiakassuhteen hoitamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkokaupan (talousmarkka.fi) markkinointi, laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksuehto, luottoraja, tilaus-, toimitus-, laskutus- ja palautustapahtumat. Käyttämällä verkkosivustojamme, hyväksyt käyttämämme evästeet.
Hyväksyt myös sähköpostilistalle liittymällä sen, että saatamme ajoittain lähestyä sinua esimerkiksi tarjousten tai tuoteuutisten muodossa. Voit peruuttaa sähköpostikirjeen tilauksen millon haluat, saamasi sähköpostikirjeen alareunasta (peruuta uutiskirje – unsubscribe).


6. Välttämättömät tiedot

Keräämme asiakkaistamme vain kulloinkin asiakasuhteen hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot. Tälläisiä tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja tiedot ostoksista.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan oma-aloitteisesti niihin liittyessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Sähköpostilistalle asiakas voi liittyä myös Talous-Markka Oy:n verkkokaupassa. Asiakkaiden luottokelpoisuustiedot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella sekä hakemalla tietoa yleisesti ja maksullisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista (esim. YTJ tai maksulliset suoramarkkinointirekisterit).

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

9. Oikeus peruuttaa suostumus markkinointiviestintään

Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen voi peruuttaa joko markkinointisähköpostin linkistä tai ilmoittamalla siitä talousmarkka@gmail.com.


10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 — 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö sähköpostitse (talousmarkka@gmail.com) tai vastaavasti osoitteella: Talous-Markka Oy, Mikkolantie 32, 28130 Pori. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa ja pidätämme oikeuden veloittaa maksullinen korvaus asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä.


11. Tiedon korjaaminen ja valitusosoitus

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen talousmarkka@gmail.com. Käsittelemme korjauspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

12. Tietojen luovuttaminen

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme työntekijät työssään. Asiakkaita koskevien henkilötietojen osalta saatamme käyttää alihankkijoita asiakashallintaan ja markkinointiin. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla ja luottamuksellisesti. Voimme luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme palveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n tarkoittama riittävän tietosuojan maa.

13. Rekisteriselosteen muuttaminen

Talous-Markka Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen.


14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturva-alan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja kaikkia käsitteleviä henkilöitä.